Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktualizacja Rocznych Planów Działania dla I Osi PO WER na lata 2018 ich 2019 26 Oktober 2018 drucken

Bitte seien geraten, że 17 października 2018 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym WiedOktoberozwójr/span> 2014-2020, działając na podstawie Uchwał nr 220 i 221 Komiichetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 2 października 2018 r. zatwierdziła zmiany w Rocznych Planach Działania na rok 2018 i 2019 dla I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Pobierz: Roczny Plan Działania na rok 2018 dla I Osi PO WERwersja 4

Pobierz: Roczny Plan Działania na rok 2019 dla I Osi PO WERwersja 2

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung