Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Toruniu 30 Oktober 2018 drucken

Bitte seien geraten, daß an 25 Oktober 2018 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Toruniu (WRRP) – organu opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa, na którym Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wręczył akty powołania członkom WRRP na kadencję 2018-2022. Skład WRRP przedstawia się następująco:

 • przedstawiciele wojewódzkich struktur organizacji związkowych:
 1. Sebastian Gawronek – Międzyregionalny Zespół Koordynacyjny NSZZ „Solidarność” Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 2. Roman Chantkowski – Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 3. Adam Makowski – Forum Związków Zawodowych Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • przedstawiciele wojewódzkich struktur organizacji pracodawców:
 1. Rafał Dryla – Business Centre Club – Loża Toruńska BCC,
 2. Krzysztof Uzarski – Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
 3. Agnieszka Sajewicz – Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców „Lewiatan”,
 4. Andrzej Półgrabski – „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców;
 • przedstawiciele społeczno – zawodowych organizacji rolników:
 1. Tadeusz Ziółkowski – Kujawsko–Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Przysieku,
 2. Mirosław Seklecki – Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona” Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 3. Ewa Łobaczewska – Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 4. Lech Kraszewski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”,
 5. Krzysztof Tomasik – Związek Zawodowy Rolników „OJCZYZNA”;
 • przedstawiciel organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy: Ilona Borowska – Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • przedstawiciel nauki: dr Monika Kwiecińska-Zdrenka – Instytut Socjologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego:
 1. Marek Smoczyk – przedstawiciel Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 2. Iwona Lizoń – Szurmiej – przedstawiciel Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Członkowie WRRP w wyniku głosowania na Przewodniczącego Rady wybrali Pana Marka Smoczyka, przedstawiciela organów jednostek samorządu terytorialnego, a na Wiceprzewodniczącą Panią dr Monikę Kwiecińską-Zdrenkę, przedstawiciela nauki.

W dalszej części posiedzenia inauguracyjnego:

 • Pan Artur Janas Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu omówił aktualną sytuację na rynku pracy.
 • Członkowie WRRP pozytywnie zaopiniowali zmiany Plan Wydatków Funduszu Pracy na rok 2018 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
 • Członkowie WRRP pozytywnie zaopiniowali powołanie 2 nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung