La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Toruniu 30 Octobre 2018 imprimer

S'il vous plaît noter, que sur 25 Octobre 2018 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Toruniu (WRRP) – organu opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa, na którym Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wręczył akty powołania członkom WRRP na kadencję 2018-2022. Skład WRRP przedstawia się następująco:

 • przedstawiciele wojewódzkich struktur organizacji związkowych:
 1. Sebastian Gawronek – Międzyregionalny Zespół Koordynacyjny NSZZ „Solidarność” Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 2. Roman Chantkowski – Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 3. Adam Makowski – Forum Związków Zawodowych Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • przedstawiciele wojewódzkich struktur organizacji pracodawców:
 1. Rafał Dryla – Business Centre Club – Loża Toruńska BCC,
 2. Krzysztof Uzarski – Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
 3. Agnieszka Sajewicz – Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców „Lewiatan”,
 4. Andrzej Półgrabski – „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców;
 • przedstawiciele społeczno – zawodowych organizacji rolników:
 1. Tadeusz Ziółkowski – Kujawsko–Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Przysieku,
 2. Mirosław Seklecki – Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona” Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 3. Ewa Łobaczewska – Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 4. Lech Kraszewski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”,
 5. Krzysztof Tomasik – Związek Zawodowy Rolników „OJCZYZNA”;
 • przedstawiciel organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy: Ilona Borowska – Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • przedstawiciel nauki: dr Monika Kwiecińska-Zdrenka – Instytut Socjologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego:
 1. Marek Smoczyk – przedstawiciel Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 2. Iwona Lizoń – Szurmiej – przedstawiciel Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Członkowie WRRP w wyniku głosowania na Przewodniczącego Rady wybrali Pana Marka Smoczyka, przedstawiciela organów jednostek samorządu terytorialnego, a na Wiceprzewodniczącą Panią dr Monikę Kwiecińską-Zdrenkę, przedstawiciela nauki.

W dalszej części posiedzenia inauguracyjnego:

 • Pan Artur Janas Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu omówił aktualną sytuację na rynku pracy.
 • Członkowie WRRP pozytywnie zaopiniowali zmiany Plan Wydatków Funduszu Pracy na rok 2018 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
 • Członkowie WRRP pozytywnie zaopiniowali powołanie 2 nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale