Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja o zmianach do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie, opublikowanego w dniu 18 października 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 30 października 2018 drukuj

Wojewódzki Urząd Pracy informuje o zmianie załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy, w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ze względu na korektę stopy bezrobocia, opublikowaną przez GUS zmianie uległy dane zawarte w załączniku nr 1, tj. Maksymalne kwoty środków Funduszu Pracy, które mogą być wydatkowane przez poszczególne powiaty województwa kujawsko-pomorskiego w ramach naboru nr: POWR.01.01.01-IP.23-04-001/18 oraz załączniku nr 2, tj. Planowana liczba osób do objęcia wsparciem w projektach pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach naboru nr: POWR.01.01.01-IP.23-04-001/18.

Zmiany o których mowa powyżej mają zastosowanie od dnia ich ogłoszenia, tj. od 30 października 2018 r.

Treść ogłoszenia oraz pozostałe załączniki nie uległy zmianie.

Załączniki

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych