Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

TARGI PRACY Offerty 2018 w Bydgoszczy 15.11.2018 31 Oktober 2018 drucken

Zapraszamy do aktywnego udziału  w Targach Pracy Offerty 2018, organizowanych przez Porozumienie Bydgoskich Biur Karier.

Messe stattfinden wird 15 listopada 2018 r. in Stunden 11.00 – 16.00.

Miejsce targów: Hala SportowoWidowiskowa ŁUCZNIKA (BIENENSTOCK. Toruńska 59 w Bydgoszczy).

Szczegółowe informacje na temat organizacji targów oraz wystawców, warsztatów ich atrakcji oraz innych szczegółów, są dostępne na stronie targów:  https://offerty.byd.pl/start

Doradcy zawodowi z bydgoskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy również będą uczestniczyć w targach. Będą udzielać konsultacji z zakresu:

 • dokumentów aplikacyjnych –prosimy o zabranie ich ze sobą,
 • jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej – odpowiedzi na pytania,
 • informacje nt. instytucji wspierających działalność gospodarczą i możliwych źródeł wsparcia finansowego,

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung