The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

TARGI PRACY Offerty 2018 w Bydgoszczy 15.11.2018 31 October 2018 print

Zapraszamy do aktywnego udziału  w Targach Pracy Offerty 2018, organizowanych przez Porozumienie Bydgoskich Biur Karier.

Fair will be held 15 November 2018 r. in hours 11.00 – 16.00.

Miejsce targów: Hala SportowoWidowiskowa ŁUCZNIKA (st. Torun 59 w Bydgoszczy).

Szczegółowe informacje na temat organizacji targów oraz wystawców, warsztatów i atrakcji oraz innych szczegółów, są dostępne na stronie targówhttps://offerty.byd.pl/start

Doradcy zawodowi z bydgoskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy również będą uczestniczyć w targach. Będą udzielać konsultacji z zakresu:

 • dokumentów aplikacyjnych –prosimy o zabranie ich ze sobą,
 • jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej – odpowiedzi na pytania,
 • nt information. instytucji wspierających działalność gospodarczą i możliwych źródeł wsparcia finansowego,

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance