Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja o zmianie do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie, opublikowanego w dniu 18 października 2018 r. w ramach PO WER 5 listopada 2018 drukuj

Zmiany do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie, opublikowanego w dniu 18 października 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

Sekcja II. Podstawowe informacje na temat naboru, pkt 1. Informacje ogólne, tiret 6 otrzymuje brzmienie:

 • Mając na uwadze zmieniające się wytyczne i zalecenia, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym ogłoszeniu o naborze. W związku z powyższym zaleca się, aby wnioskodawcy aplikujący o środki w ramach niniejszego naboru na bieżąco zapoznawali się z informacjami zamieszczanymi na stronach internetowych: power.wup.torun.pl oraz www.wup.torun.pl. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie o wszelkich zmianach w niniejszym ogłoszeniu wnioskodawcy będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie.

Zmiana ma charakter porządkowy.

Zmiana o której mowa powyżej ma zastosowanie od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie, tj. od 18 października 2018 r.

Pozostała treść ogłoszenia oraz załączniki nie uległy zmianie.

 

Pobierz: Zmiana do ogłoszenia o naborze z dnia 5 listopada 2018 r.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych