The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Europejskie Dni Pracodawców 2018 – Dzień Otwarty dla pracodawców i agencji zatrudnienia 9 November 2018 print

Europejskie Dni Pracodawców 2018, Dzień Otwarty w Wydziale Pośrednictwa Pracy dla pracodawców i agencji zatrudnienia 14 listopada br. in hours. 9:00-14:00

W  dniach 5-16 listopada br. w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia odbywają się w krajach UE Europejskie Dni Pracodawców 2018. W organizację EDP 2018 zostały również włączone wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy w Polsce, które zaplanowały szereg wydarzeń poświęconych wzmocnieniu współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia, a  lokalnymi pracodawcami, w szczególności małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

W ramach Europejskich Dni Pracodawców 2018 Wydział Pośrednictwa Pracy WUP w Toruniu serdecznie zaprasza przedstawicieli pracodawców i agencji pracy na Dzień Otwarty w tut. Urzędzie, który odbędzie się 14 listopada br. in hours. 9:00 – 14:00 (st. Highway Chełmińska 30/32, parties, pokoje: 104, 105 i 106). Pracownicy Wydziału Pośrednictwa Pracy będą udzielali informacji min. nt. organizacji rekrutacji w siedzibie WUP czy udziału przedstawicieli pracodawców/agencji w wydarzeniach organizowanych przez WUP w roku 2019. Odpowiedzą także na pytania dot. współpracy i wsparcia w procesach rekrutacyjnych w krajowym i zagranicznym pośrednictwie pracy.

Ponadto Wydział Pośrednictwa Pracy dysponuje szeregiem narzędzi informatycznych  umożliwiających m.in. rejestrację ofert pracy and wyszukiwanie odpowiednich kandydatów do pracy on-line. Jednym z rozwiązań, jakie proponujemy, jest rekrutacja pracowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego z wykorzystaniem Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej – eures.europa.eu . Jest to strona internetowa Europejskich Służb Zatrudnienia EURES – sieci współpracy publicznych służb zatrudnienia powołanej przez Komisję Europejską.

Do dyspozycji pracodawców na stronie EURES jest baza kandydatów do pracy, licząca kilkaset tysięcy CV, dostępnych po założeniu bezpłatnego konta. Pracodawcy mogą także otrzymywać CV odpowiadające wymaganiom bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail i tym samym zapoznawać się z kandydatami o odpowiednich kwalifikacjach. Dzięki zamieszczeniu na portalu działu „kalendarz wydarzeń” i możliwości zapisania się do newslettera pracodawcy mogą zaplanować i zgłosić swoje uczestnictwo w targach pracy i innych wydarzeniach związanych z naborami pracowników z krajów EOG.

Zachęcamy również do skorzystania z funkcjonalności jakie oferuje portal tujestpraca.eu . Jest to serwis prowadzony przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu pracy w Toruniu, dzięki któremu pracodawcy oraz agencje pracy z województwa kujawsko-pomorskiego mogą: zamieścić oferty pracy, stworzyć profil swojej firmy, otrzymywać CV kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy oraz promować swoje działania poprzez przesłanie informacji do administratorów strony (zostaną one opublikowane w dziale: „aktualności”).

Bezpośredni kontakt z pracownikami Wydziału Pośrednictwa Pracy WUP w Toruniu w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących świadczonych usług pod nr tel. 56 669-39-12 lub 56 669-39-08. Zapraszamy do kontaktu.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance