La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Europejskie Dni Pracodawców 2018 – Dzień Otwarty dla pracodawców i agencji zatrudnienia 9 November 2018 imprimer

Europejskie Dni Pracodawców 2018, Dzień Otwarty w Wydziale Pośrednictwa Pracy dla pracodawców i agencji zatrudnienia 14 listopada br. en heures. 9:00-14:00

W  dniach 5-16 listopada br. w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia odbywają się w krajach UE Europejskie Dni Pracodawców 2018. W organizację EDP 2018 zostały również włączone wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy w Polsce, które zaplanowały szereg wydarzeń poświęconych wzmocnieniu współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia, a  lokalnymi pracodawcami, w szczególności małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

W ramach Europejskich Dni Pracodawców 2018 Wydział Pośrednictwa Pracy WUP w Toruniu serdecznie zaprasza przedstawicieli pracodawców i agencji pracy na Dzień Otwarty w tut. Urzędzie, który odbędzie się 14 listopada br. en heures. 9:00 - 14:00 (RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, les parties, pokoje: 104, 105 i 106). Pracownicy Wydziału Pośrednictwa Pracy będą udzielali informacji min. nt. organizacji rekrutacji w siedzibie WUP czy udziału przedstawicieli pracodawców/agencji w wydarzeniach organizowanych przez WUP w roku 2019. Odpowiedzą także na pytania dot. współpracy i wsparcia w procesach rekrutacyjnych w krajowym i zagranicznym pośrednictwie pracy.

Ponadto Wydział Pośrednictwa Pracy dysponuje szeregiem narzędzi informatycznych  umożliwiających m.in. rejestrację ofert pracy oraz wyszukiwanie odpowiednich kandydatów do pracy on-line. Jednym z rozwiązań, jakie proponujemy, jest rekrutacja pracowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego z wykorzystaniem Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej – eures.europa.eu . Jest to strona internetowa Europejskich Służb Zatrudnienia EURES – sieci współpracy publicznych służb zatrudnienia powołanej przez Komisję Europejską.

Do dyspozycji pracodawców na stronie EURES jest baza kandydatów do pracy, licząca kilkaset tysięcy CV, dostępnych po założeniu bezpłatnego konta. Pracodawcy mogą także otrzymywać CV odpowiadające wymaganiom bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail i tym samym zapoznawać się z kandydatami o odpowiednich kwalifikacjach. Dzięki zamieszczeniu na portalu działu „kalendarz wydarzeń” i możliwości zapisania się do newslettera pracodawcy mogą zaplanować i zgłosić swoje uczestnictwo w targach pracy i innych wydarzeniach związanych z naborami pracowników z krajów EOG.

Zachęcamy również do skorzystania z funkcjonalności jakie oferuje portal tujestpraca.eu . Jest to serwis prowadzony przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu pracy w Toruniu, dzięki któremu pracodawcy oraz agencje pracy z województwa kujawsko-pomorskiego mogą: zamieścić oferty pracy, stworzyć profil swojej firmy, otrzymywać CV kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy oraz promować swoje działania poprzez przesłanie informacji do administratorów strony (zostaną one opublikowane w dziale: „aktualności”).

Bezpośredni kontakt z pracownikami Wydziału Pośrednictwa Pracy WUP w Toruniu w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących świadczonych usług pod nr tel. 56 669-39-12 lub 56 669-39-08. Zapraszamy do kontaktu.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale