The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w dniach 21-23 November 2018 r. organizuje rozmowy kwalifikacyjne skype do pracy w Wielkiej Brytanii w przetwórstwie łososia 14 November 2018 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wraz z Oddziałami Zamiejscowymi we Włocławku i w Bydgoszczy zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji wszystkich zainteresowanych pracą na linii produkcyjnej w zakładzie przetwórstwa łososia w Wielkiej Brytanii, różne lokalizacje. Gwarantowane zorganizowane odpłatnie zakwaterowanie  w pokojach 1 i 2-osobowych, zaliczka, cotygodniowe wypłaty-początkowo 7,83£, max. 9,50£. Aplikacje (cv) prosimy przesyłać na adres e-mail: magdalena kropka zboinska małpa wup kropka torun kropka pl

O przyjęciu do pracy decyduje wynik rozmowy z pracodawcą brytyjskim (w języku polskim) na SKYPEkonieczność wcześniejszego zapisu.

Zgłoszenia osobiste od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.00. Contact: WUP w Toruniu, ul. Highway Chełmińska 30/32, parter pok. 106, tel. (56) 669-39-08, O/Zam. w Bydgoszczy, ul. Paderewski 26, I piętro pok. 7, tel. (52) 339-95-25/24, O/Zam. we Włocławku, ul. Bulwary 5B, parter pok.11, tel. (54) 411-21-40 oraz wskazany e-mail.

Zapoznaj się z ofertą pracy

Zapraszamy do udziału w rozmowach.

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance