Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 Jahr 21 November 2018 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował opracowanie  „Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r.” Publikacja zawiera informację o kształceniu ponadgimnazjalnym w województwie kujawsko-pomorskim oraz w poszczególnych powiatach województwa. Integralną częścią opracowania jest analiza sytuacji absolwentów tego typu szkół na regionalnym rynku pracy.

Najważniejszymi, wykorzystanymi w trakcie przygotowania publikacji źródłami danych były dane z Systemu Informacji Oświatowej oraz informacje z Systemu Informatyczne Syriusz (system informatyczny powiatowych urzędów pracy).

Więcej czytaj w Urząd -> Publikacje -> Veröffentlichungen auf dem Arbeitsmarkt

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung