La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Województwo na tle Polski w październiku 2018 année 30 November 2018 imprimer

Według stanu w końcu października 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 69 485 bezrobotnych. Pod względem liczby bezrobotnych województwo zajmowało 5. lieu dans le pays.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w regionie zmniejszyła się o 0,9%, a w stosunku do października 2017 roku wystąpił spadek o 12,9% (w kraju w odniesieniu do poprzedniego miesiąca  liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1,1%, a w porównaniu z październikiem 2017 roku wystąpił spadek o 12,4%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w październiku wyniosła 8,5%. Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie zajmowało 2. lieu dans le pays (za woj. warmińsko-mazurskim).

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się o 0,1 pkt. proc., a w stosunku do października  2017  roku  wystąpił  spadek  o  1,3 pkt. proc.  (w kraju stopa nie uległa zmianie, a  w  stosunku  do  października  2017  roku zmniejszyła się o 0,9 pkt. proc. i wyniosła 5,7%).

W załączeniu przedstawiamy grafiki ilustrujące zmiany liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim (ogółem i w powiatach) na tle Polski i innych województw.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale