The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja po rozmowach kwalifikacyjnych SKYPE w dniach 21-23 listopada br. z brytyjską Firmą Severn & Wye Smokery 4 December 2018 print

On 21-23 listopada br. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wraz z Oddziałami Zamiejscowymi zorganizował rozmowy kwalifikacyjne z Firmą Severn & Wye Smokery. Do rozmów kwalifikacyjnych przystąpiły  4 osoby, natomiast w całym listopadzie br. 11 kandydatów, z tego pracę zaproponowano 6 osobom. Proces rekrutacji na stanowiska pracownik liniowy oraz mechanik maszyn odbywa się dwuetapowo tj. po złożeniu aplikacji przez kandydata wybrane osoby zapraszane są do wzięcia udziału w rozmowach SKYPE organizowanych w siedzibach Wojewódzkiego Urzędu Pracy Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku. W 2018 r. na ofertę Severn & Wye Smokery aplikowały łącznie 74 osoby. Planowana jest  kontynuacja współpracy z Pracodawcą, który gwarantuje  pracownikom odpłatne zakwaterowanie, udziela zaliczek oraz pomaga w uzyskaniu statusu imigranta.

Szczegóły: magdalena kropka zboinska małpa wup kropka torun kropka pl

Zapoznaj się z ofertami pracy:

 1. Production worker
 2. Mechanik maszyn
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance