La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja po rozmowach kwalifikacyjnych SKYPE w dniach 21-23 listopada br. z brytyjską Firmą Severn & Wye Smokery 4 Décembre 2018 imprimer

Sur 21-23 listopada br. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wraz z Oddziałami Zamiejscowymi zorganizował rozmowy kwalifikacyjne z Firmą Severn & Wye Smokery. Do rozmów kwalifikacyjnych przystąpiły  4 osoby, natomiast w całym listopadzie br. 11 kandydatów, z tego pracę zaproponowano 6 osobom. Proces rekrutacji na stanowiska pracownik liniowy oraz mechanik maszyn odbywa się dwuetapowo tj. po złożeniu aplikacji przez kandydata wybrane osoby zapraszane są do wzięcia udziału w rozmowach SKYPE organizowanych w siedzibach Wojewódzkiego Urzędu Pracy Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku. W 2018 r. na ofertę Severn & Wye Smokery aplikowały łącznie 74 osoby. Planowana jest  kontynuacja współpracy z Pracodawcą, który gwarantuje  pracownikom odpłatne zakwaterowanie, udziela zaliczek oraz pomaga w uzyskaniu statusu imigranta.

Szczegóły: magdalena kropka zboinska małpa wup kropka torun kropka pl

Zapoznaj się z ofertami pracy:

 1. employé de la production
 2. Mechanik maszyn
Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale