Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Dane o strukturze bezrobotnych i poszukujących w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2017 Jahr 5 Dezember 2018 drucken

WUP w Toruniu opublikował dwa zestawy danych o strukturze bezrobotnych i poszukujących pracy w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2017 roku – o bezrobotnych ogółem oraz o bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Prezentowane zestawienia (dla województwa i powiatów) zawierają dane o strukturze bezrobotnych oraz poszukujących pracy według wieku, wykształcenia, stażu pracy oraz czasu pozostawania bez pracy.
Do opracowania informacji wykorzystano dane statystyczne przekazywane przez powiatowe urzędy (Załącznik 1 „Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy” oraz Załącznik 5 „Bezrobotni oraz poszukujący pracy zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy”  do sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy).

Więcej czytaj w Urząd -> Publikacje -> Veröffentlichungen auf dem Arbeitsmarkt

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung