La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Dane o strukturze bezrobotnych i poszukujących w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2017 année 5 Décembre 2018 imprimer

WUP w Toruniu opublikował dwa zestawy danych o strukturze bezrobotnych i poszukujących pracy w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2017 roku – o bezrobotnych ogółem oraz o bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Prezentowane zestawienia (dla województwa i powiatów) zawierają dane o strukturze bezrobotnych oraz poszukujących pracy według wieku, wykształcenia, stażu pracy oraz czasu pozostawania bez pracy.
Do opracowania informacji wykorzystano dane statystyczne przekazywane przez powiatowe urzędy (Załącznik 1 „Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy” oraz Załącznik 5 „Bezrobotni oraz poszukujący pracy zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy”  do sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy).

Więcej czytaj w Urząd -> Publikacje -> Publications sur le marché du travail

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale