La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Konferencja “Krajowy Fundusz Szkoleniowy w praktyce – 2018 rok” – Hotel Filmar w Toruniu, 6 Décembre 2018 année 7 Décembre 2018 imprimer

Sur 6. Décembre 2018 roku w Hotelu Filmar w Toruniu odbyła się zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu konferencja „Krajowy Fundusz Szkoleniowy w praktyce – 2018 rok”.

Program konferencji objął następujące punkty:

 • Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu „Potrzeby Rynku Pracy naszą misją” z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
 • Podsumowanie badania „Polityka szkoleniowa pracodawców a zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje, umiejętności” (Pan dr Wojciech Knieć, prof. UMK w Toruniu).
 • Wskaźnik stopy bezrobocia jako jeden ze wskaźników oceny sytuacji na rynku pracy – zalety i wady (Pani Ewa Jankowska, w zastępstwie Pani dr Wiesławy Gierańczyk – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim (Pani Beata PiskorskaW-ce Dyrektor ds. Rynku Pracy WUP w Toruniu).

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele:

 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
 • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
 • Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy,
 • Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli,
 • Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
 • Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Branżowych Szkół I stopnia i Techników.

Podczas konferencji ogłoszono uroczyście wyniki III edycji konkursuPotrzeby Rynku Pracy naszą misją. Konkurs zorganizowany został przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Zarówno w tej jak i poprzednich edycjach patronat nad konkursem objęła Wojewódzka Rada Rynku Pracy. Informacje o wynikach konkursu znajdziecie Państwo pod tym linkiem.

 

 

 

 

 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale