La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wyniki III edycji konkursu dla szkół zawodowych pod hasłem – „Potrzeby rynku pracy naszą misją” 7 Décembre 2018 imprimer

Wyniki III edycji konkursu dla szkół zawodowych najefektywniej działających na rzecz rynku pracy pod hasłem – „Potrzeby rynku pracy naszą misją”

Komisja  Konkursowa  dokonała  oceny  nadesłanych  formularzy  zgłoszeniowych  zgodnie  z postanowieniami  Regulaminu  III  Edycji  Konkursu  i  Regulaminu  Pracy  Komisji  Konkursowej oceniającej  działania  szkół  uczestniczących  w  III  edycji  konkursu.  W  wyniku  prac  Komisji, dokonano: oceny formalnej, kwalifikacji zgłoszeń do oceny merytorycznej, oceny merytorycznej. Sporządzono listę laureatów i wyróżnionych w dwóch kategoriach:

 • Branżowe Szkoły I stopnia z klasami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
 • Technika

Lista rankingowa w oparciu o liczbę przyznanych punktów:

W  kategorii Branżowych Szkół I stopnia Komisja przyznała tytuł laureata następującym  szkołom:

 1. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
 2. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy
 3. Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych im. gen. Józefa Bema w Toruniu

 

W  kategorii Branżowych Szkół I stopnia Komisja przyznała wyróżnienia następującym  szkołom:

 1. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Grudziądzu
 2. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu

 

W  kategorii Techników Komisja przyznała tytuł laureata następującym szkołom:

 1. Technikum w Zespole Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy
 2. Technikum w Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy
 3. Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku

 

W  kategorii Techników Komisja przyznała wyróżnienia następującym szkołom:

 1. Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Bydgoszczy

2/3. Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Grudziądzu

2/3. Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy

4. Technikum w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

5. Technikum w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu

6. Technikum Mechaniczne nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w  Bydgoszczy

7. Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych im. gen. Józefa Bema w Toruniu

8. Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu

9. Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu

 

Wszystkim szkołom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

 

 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale