The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 year 8 December 2018 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował analizę. „Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 year ".

Publikacja zawiera dane o studentach i absolwentach szkół wyższych oraz bezrobotnych absolwentach szkół wyższych, którzy byli zarejestrowani w urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego w końcu 2017 year. Analizę sporządzono na podstawie: danych  wygenerowanych z Systemu Informatycznego Syriusz, danych GUS o szkolnictwie wyższym oraz sprawozdań MRPiPS-01 o rynku pracy. Celem analizy jest określenie skali bezrobocia rejestrowanego wśród absolwentów szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim.

Więcej czytaj: Urząd -> Publikacje -> Publications on the labor market

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance