The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Publikacja „Potrzeby szkoleniowe pracodawców a zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje, umiejętności” 8 December 2018 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował raport z badania „Potrzeby szkoleniowe pracodawców a zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje, umiejętności”.

Publikacja zawiera materiał badawczy uzyskany podczas zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) z pracodawcami z województwa kujawsko-pomorskiego. Zakres badawczy skupiał się na zagadnieniu szkolenia pracowników w kontekście sytuacji na rynku pracy. Jeden z bloków tematycznych dotyczył również doświadczeń pracodawców odnośnie korzystania z dofinansowania szkoleń, m.in. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Więcej czytaj: Urząd -> Publikacje -> Publications on the labor market

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance