Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy 10 Dezember 2018 drucken

Auf 6 Dezember 2018 r. odbyło się drugie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy kadencji 2018-2022 (WRRP) in 2018 r. Na obradach zaopiniowano:
• zmianę Planu wydatków Funduszy Pracy na 2018 rok Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,
• Plan wydatków Funduszy Pracy na 2019 rok Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,
• nowe kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.
Ponadto przekazano informację o planowanych zmianach legislacyjnych dotyczących działalności rad rynku pracy oraz zadania realizowane w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung