The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kujawsko-Pomorskie in November 2018 year 10 December 2018 print

Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 listopada 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 71 082 bezrobotnych. This was 1597 people (2,3%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 9015 osób (11,3%) mniej niż w końcu listopada 2017 year.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 21 powiatach województwa (from 1 osoby w powiecie wąbrzeskim do 259 osób w powiecie włocławskim). W 2 powiatach liczba bezrobotnych zmniejszyła się (the 15 osób w powiecie bydgoskim i 50 osób w Bydgoszczy).

W listopadzie ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 339 people (0,4%) i w końcu miesiąca wyniosła 80 097 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu listopada 2018 r. wyniosła 951,6 tys. osób, w odniesieniu do października 2018 wzrosła o 14,3 tys. osób, czyli 1,5% (w analogicznym okresie w roku 2017 odnotowano w tym zakresie spadek o 1,8 tys. osób, czyli 0,2%). W stosunku do listopada 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 116,1 tys. osób (10,9%).

Wstępne dane dla Polski dostępne są na stronie MRPiPS.

Number of job vacancies and places professional activation

W listopadzie 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 5668 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 19,2% mniej niż w poprzednim miesiącu  i o 5,4% mniej niż w listopadzie 2017 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance