La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des informations préliminaires sur la situation sur le marché du travail en Cujavie-Poméranie en Novembre 2018 année 10 Décembre 2018 imprimer

Nombre de chômeurs

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 listopada 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 71 082 bezrobotnych. Ce fut 1597 personnes (2,3%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 9015 osób (11,3%) mniej niż w końcu listopada 2017 année.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 21 powiatach województwa (à partir de 1 osoby w powiecie wąbrzeskim do 259 osób w powiecie włocławskim). W 2 powiatach liczba bezrobotnych zmniejszyła się (la 15 osób w powiecie bydgoskim i 50 osób w Bydgoszczy).

W listopadzie ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 339 personnes (0,4%) i w końcu miesiąca wyniosła 80 097 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu listopada 2018 r. wyniosła 951,6 tys. osób, w odniesieniu do października 2018 wzrosła o 14,3 tys. osób, czyli 1,5% (w analogicznym okresie w roku 2017 odnotowano w tym zakresie spadek o 1,8 tys. osób, czyli 0,2%). W stosunku do listopada 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 116,1 tys. osób (10,9%).

Wstępne dane dla Polski dostępne są na stronie MRPiPS.

Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

W listopadzie 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 5668 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 19,2% mniej niż w poprzednim miesiącu  i o 5,4% mniej niż w listopadzie 2017 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale