Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Veröffentlichung: Analiza podmiotów gospodarczych powstałych dzięki dotacjom dla osób bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2016 17 Dezember 2018 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował Analizę podmiotów gospodarczych powstałych dzięki dotacjom dla osób bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2016

Publikacja zawiera informacje pochodzące z wniosków składanych przez osoby bezrobotne ubiegające się o wsparcie w postaci dotacji oraz rejestrów powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego. Zakres tematyczny obejmuje podmioty powstałe w latach 2014-2016.

Więcej czytaj: Urząd -> Publikacje -> Veröffentlichungen auf dem Arbeitsmarkt

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung