The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjne dla podmiotów planujących aplikować o środki EFS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój – Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 3 January 2019 print

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla podmiotów planujących aplikować o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs nr POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18).

Na spotkaniu omówimy zagadnienia związane z przygotowaniem dobrego projektu w ramach obecnie ogłoszonego konkursu, including, in particular, najczęściej pojawiające się problemy.

Spotkanie obędzie się 9 January 2019 r. (środa) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, Patio „A” (parties) in hours 10:00 – 14:00.

Zgłoszenie na spotkanie prosimy przesłać na adres e-mail: ">promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl lub potwierdzić uczestnictwo telefonicznie: 56669 39 39

Informacja o konkursie: http://www.power.gov.pl/nabory/1-201/

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance