La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjne dla podmiotów planujących aplikować o środki EFS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój – Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 3 Janvier 2019 imprimer

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla podmiotów planujących aplikować o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójDziałanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs nr POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18).

Na spotkaniu omówimy zagadnienia związane z przygotowaniem dobrego projektu w ramach obecnie ogłoszonego konkursu, w tym, w szczególności, najczęściej pojawiające się problemy.

Spotkanie obędzie się 9 Janvier 2019 r. (środa) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, Patio „A” (les parties) en heures 10:00 - 14:00.

Zgłoszenie na spotkanie prosimy przesłać na adres e-mail: ">promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl lub potwierdzić uczestnictwo telefonicznie: 56 669 39 39

Informacja o konkursie: http://www.power.gov.pl/nabory/1-201/

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale