Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2018 roku 10 stycznia 2019 drukuj

Liczba bezrobotnych

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 grudnia 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 72 731 bezrobotnych. Było to o 1724 osoby (2,4%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 8812 osób (10,8%) mniej niż w końcu grudnia 2017 roku.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 20 powiatach województwa (od 5 osób w powiecie mogileńskim do 212 osób w powiecie lipnowskim). W 3 powiatach liczba bezrobotnych zmniejszyła się (o 125 osób we Włocławku i 26 osób w Bydgoszczy i Grudziądzu).

W grudniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 1446 osób (1,8%) i w końcu miesiąca wyniosła 81 543 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu grudnia 2018 r. wyniosła 971,3 tys. osób, w odniesieniu do listopada 2018 wzrosła o 20,8 tys. osób, czyli 2,2% (w analogicznym okresie w roku 2017 odnotowano w tym zakresie wzrost o 14,1 tys. osób, czyli 1,3%). W stosunku do grudnia 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 110,4 tys. osób (10,2%

Wstępne dane dla Polski dostępne są na stronie MRPiPS.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej

W grudniu 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 4164 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (o 26,9% mniej niż w poprzednim miesiącu , ale o 1,1% więcej niż w grudniu 2017 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych