Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2018 Jahr 10 Januar 2019 drucken

Zahl der Arbeitslosen

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 grudnia 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 72 731 bezrobotnych. Dies war 1724 Menschen (2,4%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 8812 osób (10,8%) mniej niż w końcu grudnia 2017 Jahr.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 20 powiatach województwa (von 5 osób w powiecie mogileńskim do 212 osób w powiecie lipnowskim). W 3 powiatach liczba bezrobotnych zmniejszyła się (die 125 osób we Włocławku i 26 osób w Bydgoszczy i Grudziądzu).

W grudniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 1446 Menschen (1,8%) i w końcu miesiąca wyniosła 81 543 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu grudnia 2018 r. wyniosła 971,3 tys. osób, w odniesieniu do listopada 2018 wzrosła o 20,8 tys. osób, czyli 2,2% (w analogicznym okresie w roku 2017 odnotowano w tym zakresie wzrost o 14,1 tys. osób, czyli 1,3%). W stosunku do grudnia 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 110,4 tys. osób (10,2%

Wstępne dane dla Polski dostępne są na stronie MRPiPS.

Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

W grudniu 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 4164 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (die 26,9% mniej niż w poprzednim miesiącu , aber 1,1% więcej niż w grudniu 2017 r.).

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung