La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2018 année 10 Janvier 2019 imprimer

Nombre de chômeurs

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 grudnia 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 72 731 bezrobotnych. Ce fut 1724 personnes (2,4%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 8812 osób (10,8%) mniej niż w końcu grudnia 2017 année.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 20 powiatach województwa (à partir de 5 osób w powiecie mogileńskim do 212 osób w powiecie lipnowskim). W 3 powiatach liczba bezrobotnych zmniejszyła się (la 125 osób we Włocławku i 26 osób w Bydgoszczy i Grudziądzu).

W grudniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 1446 personnes (1,8%) i w końcu miesiąca wyniosła 81 543 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu grudnia 2018 r. wyniosła 971,3 tys. osób, w odniesieniu do listopada 2018 wzrosła o 20,8 tys. osób, czyli 2,2% (w analogicznym okresie w roku 2017 odnotowano w tym zakresie wzrost o 14,1 tys. osób, czyli 1,3%). W stosunku do grudnia 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 110,4 tys. osób (10,2%

Wstępne dane dla Polski dostępne są na stronie MRPiPS.

Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

W grudniu 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 4164 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (la 26,9% mniej niż w poprzednim miesiącu , d'un 1,1% więcej niż w grudniu 2017 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale