Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjne dla podmiotów planujących aplikować o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Januar 2019 drucken

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla podmiotów planujących aplikować o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18).

Celem konkursu jest wsparcie służące poprawie sytuacji na rynku pracy osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących.

Wsparcie w projekcie obejmować może w szczególności doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia i kursy zawodowe, studia podyplomowe, dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Na spotkaniu omówimy zagadnienia związane z przygotowaniem projektu w ramach obecnie ogłoszonego konkursu, w tym, w szczególności, najczęściej pojawiające się problemy.

Spotkanie obędzie się 4 lutego 2019 r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, Patio „A” (Parteien) in Stunden 10:00 - 14:00.

Zgłoszenie na spotkanie prosimy przesłać na adres e-mail: promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl lub potwierdzić uczestnictwo telefonicznie: 56 669 39 39

Informacja o trwającym konkursie: http://bit.ly/2snv0ia

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung