The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjne dla podmiotów planujących aplikować o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 January 2019 print

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla podmiotów planujących aplikować o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18).

Celem konkursu jest wsparcie służące poprawie sytuacji na rynku pracy osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących.

Wsparcie w projekcie obejmować może w szczególności doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia i kursy zawodowe, studia podyplomowe, dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Na spotkaniu omówimy zagadnienia związane z przygotowaniem projektu w ramach obecnie ogłoszonego konkursu, including, in particular, najczęściej pojawiające się problemy.

Spotkanie obędzie się 4 lutego 2019 r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, Patio „A” (parties) in hours 10:00 – 14:00.

Zgłoszenie na spotkanie prosimy przesłać na adres e-mail: promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl lub potwierdzić uczestnictwo telefonicznie: 56 669 39 39

Informacja o trwającym konkursie: http://bit.ly/2snv0ia

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance