La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjne dla podmiotów planujących aplikować o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Janvier 2019 imprimer

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla podmiotów planujących aplikować o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18).

Celem konkursu jest wsparcie służące poprawie sytuacji na rynku pracy osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących.

Wsparcie w projekcie obejmować może w szczególności doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia i kursy zawodowe, studia podyplomowe, dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Na spotkaniu omówimy zagadnienia związane z przygotowaniem projektu w ramach obecnie ogłoszonego konkursu, w tym, w szczególności, najczęściej pojawiające się problemy.

Spotkanie obędzie się 4 lutego 2019 r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, Patio „A” (les parties) en heures 10:00 - 14:00.

Zgłoszenie na spotkanie prosimy przesłać na adres e-mail: promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl lub potwierdzić uczestnictwo telefonicznie: 56 669 39 39

Informacja o trwającym konkursie: http://bit.ly/2snv0ia

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale