Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Barometr zawodów 2019 18 Januar 2019 drucken

Opublikowany został raport „Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badanie w województwie kujawsko-pomorskim”. Barometr zawodów na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzony jest we wszystkich województwach i powiatach w kraju.

Raport zawiera informacje o przewidywanym w 2019 r. zapotrzebowaniu na pracowników określonych profesji na lokalnych i regionalnym rynku pracy. Prognozy te są wynikiem dyskusji grupowych prowadzonych wśród pracowników powiatowych urzędów pracy, którzy poprzez kontakt z pracodawcami oraz osobami bezrobotnymi mają szeroką wiedzę na temat potencjału lokalnego rynku pracy.

Bardziej szczegółowe informacje na temat badania oraz wyniki barometru zawodów w postaci raportów, interaktywnych tabel oraz map dla wszystkich województw i powiatów w kraju dostępne są na ogólnopolskiej stronie barometru: https://barometrzawodow.pl/.

Więcej czytaj w Urząd -> Publikacje -> Publikacje rynku pracy

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung