Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-004/18 w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER 18 stycznia 2019 drukuj

Najczęściej zadawane pytania (wraz z odpowiedziami) do trwającego konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-004/18 dla Poddziałania 1.2.1 Programu Wiedza Edukacja Rozwój

 • Sposób pomiaru efektywności zatrudnieniowej
 • Czy pośrednik w ramach wykonywanych zadań może zajmować się poszukiwaniem stażu?
 • Jakie wskaźniki należy uwzględnić we wniosku o dofinansowanie ?
 • Czy grupę docelową mogą stanowić tylko osoby bierne zawodowo wpisujący się w kategorię młodzieży NEET?
 • Jeśli chcę ubiegać się o spełnienie kryterium premiującego nr 2 Projekt jest skierowany w 30% do osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, to czy w obszarze realizacji można wskazać całe województwo kujawsko-pomorskie, a tylko w części opisowej wniosku wskazać, że 30% uczestników będzie zamieszkiwało miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze?

Pobierz: najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych