The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Praca sezonowa w Portugalii – zbiory malin 31 January 2019 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu prowadzi nabór do pracy sezonowej w Portugalii przy zbiorach malin. Dostępnych jest 150 miejsc pracy. Nie jest wymagana znajomość języka obcego. Praca rozpocznie się na przełomie lutego/marca i potrwa 3 months. Plantacje malin zlokalizowane są w rejonie Algarve (południowa Portugalia).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem ofert zatrudnienia:

More information about. pracy uzyskać można także kontaktując się z Zespołem EURES z WUP Toruń, No phone. 56 669 39 12, e-mail: eures małpa wup kropka torun kropka pl .

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance