The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Rozmowy kwalifikacyjne – praca sezonowa w Hiszpanii 31 January 2019 print

Uprzejmie informujemy o naborze do pracy przy zbiorach truskawek w Hiszpanii. Rekrutację w ramach sieci EURES prowadzi firma Masia Ciscar. Pracodawca oferuje 300 miejsc pracy, transport do Hiszpanii i bezpłatne zakwaterowanie. Nie jest wymagana znajomość języka obcego ani doświadczenie.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem oferty pracy:

Rozmowy kwalifikacyjne z udziałem pracodawcy hiszpańskiego odbędą się 6 lutego br. we Włocławku, w Oddziale Zamiejscowym WUP Toruń, st. Bulwary 5B (sala nr 10, parties) at 9:00. Zapisy na rozmowy przyjmowane są telefonicznie – 56 669 39 12, 54 411 21 40 oraz przez e-mail: eures małpa wup kropka torun kropka pl .

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w rekrutacji.

 

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance