Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2019 Jahr 8 Februar 2019 drucken

Zahl der Arbeitslosen

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 stycznia 2019 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 76 795 bezrobotnych. Dies war 4140 Menschen (5,7%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 8274 osoby (9,7%) mniej niż w końcu stycznia 2018 Jahr.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 22 powiatach województwa (von 50 osób w powiecie tucholskim do 379 osób w powiecie inowrocławskim). Liczba bezrobotnych zmniejszyła się w powiecie sępoleńskim o 9 Menschen.

W styczniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 3526 Menschen (4,3%) i w końcu miesiąca wyniosła 85 069 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu stycznia 2019 r. wyniosła 1024,0 tys. osób, w odniesieniu do grudnia 2018 r. wzrosła o 55,1 tys. osób, czyli 5,7% (w analogicznym okresie w roku 2018 odnotowano w tym zakresie wzrost o 52,0 tys. osób, czyli 4,8%). W stosunku do stycznia 2018 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 109,7 tys. osób (9,7%).

Wstępne dane dla Polski dostępne są na stronie MRPiPS.

Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

W styczniu 2019 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7883 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (die 81,8% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 2,0% więcej niż w styczniu 2018 r.).

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung