The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2019 year 8 February 2019 print

Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 stycznia 2019 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 76 795 bezrobotnych. This was 4140 people (5,7%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 8274 osoby (9,7%) mniej niż w końcu stycznia 2018 year.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 22 powiatach województwa (from 50 osób w powiecie tucholskim do 379 osób w powiecie inowrocławskim). Liczba bezrobotnych zmniejszyła się w powiecie sępoleńskim o 9 people.

W styczniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 3526 people (4,3%) i w końcu miesiąca wyniosła 85 069 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu stycznia 2019 r. wyniosła 1024,0 tys. osób, w odniesieniu do grudnia 2018 r. wzrosła o 55,1 tys. osób, czyli 5,7% (w analogicznym okresie w roku 2018 odnotowano w tym zakresie wzrost o 52,0 tys. osób, czyli 4,8%). W stosunku do stycznia 2018 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 109,7 tys. osób (9,7%).

Wstępne dane dla Polski dostępne są na stronie MRPiPS.

Number of job vacancies and places professional activation

W styczniu 2019 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7883 vacancies and of professional activation (the 81,8% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 2,0% więcej niż w styczniu 2018 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance