Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Mitteilungsblatt

Loading...Laden ...
Registrieren, hier, um Benachrichtigungen über Neuigkeiten aus der Provincial Arbeitsamt erhalten

SENKLOT

Jakich informacji jest za mało lub brakuje na stronie? Dotyczących zakresu:

 • Aktualne projekty realizowane w ramach Funduszy Europejskich.
 • Konkurs w ramach Poddziałania 8.5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Zapraszamy do tujestpraca.eu
 • Informacja o sytuacji wybranych zawodów
 • Rynek Pracy pod Lupą

Nachrichten

 • Załóż firmę i zainwestuj w swój rozwój! – Spotkanie informacyjne

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu oraz Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Toruniu serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Załóż firmę i zainwestuj w swój rozwój”. Spotkanie odbędzie się 27 September 2017 r., godz. 10.00-14.00 w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Toruniu, BIENENSTOCK. […]

  21 September 2017 MEHR
 • Konkurs dla gimnazjalistów 2017 r.

  DRODZY UCZNIOWIE!   Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w dniach od 16.10.2017 r. tun 06.11.2017 r.,  po raz kolejny organizuje KONKURS DLA GIMNAZJALISTÓW! Zadaniem konkursowym będzie przesłanie do WUP w Toruniu za pomocą formularza internetowego (dostępnego na stronie www.wup.torun.pl od […]

  19 September 2017 MEHR
 • Narada z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy

  Auf 18 September 2017 r. odbyła się narada Dyrekcji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy, na której przedstawiono m.in.: projekt Kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków […]

 • Posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Auf 18 September 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na spotkaniu został omówiony m.in. temat wdrażania przez WUP w Toruniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja […]

 • Nowa wersja SZOOP PO WER 2014-2020

  Bitte seien geraten, że 6 September 2017 r. została podpisana dziewiąta wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER).  Dokument zawiera między innymi informacje o podmiotach uprawnionych do aplikowania w konkursach, grupach docelowych oraz działaniach możliwych do realizacji. […]

  15 September 2017 MEHR
 • Spotkanie informacyjneWłasna firmapracujemy u siebie

  Bitte seien geraten, że lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na spotkanie informacyjneWłasna firmapracujemy u siebie“, dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Data i miejsce spotkania 22 September 2017 r. Graudenz […]

 • Zapraszamy na spotkanie informacyjneWłasna firmapracujemy u siebie

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na spotkanie informacyjneWłasna firmapracujemy u siebie”, dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Data i miejsce spotkania: 22 September 2017 r. Grudziądz w godz. […]

  13 September 2017 MEHR
 • Aktivierung der Arbeitslosen im August 2017 r.

  Im August 2017 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 10 278 nowych bezrobotnych (die 0,2% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 7,7% mniej niż w sierpniu 2016 roku).

 • Biuletyn informacyjny – sierpień 2017 r.

  Opublikowano Biuletyn Informacyjny WUP w Toruniu: „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” za sierpień 2017 r. W Biuletynie wykorzystano dane ze Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy oraz informacje własne.

Vorgestellt

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung