Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

SENKLOT

Jakich informacji jest za mało lub brakuje na stronie? Dotyczących zakresu:

 • Konkurs – Mój wymarzony zawód
 • Nabór wniosków – Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
 • Konkurs dla szkół zawodowych
 • Aktualne projekty realizowane w ramach Funduszy Europejskich.
 • Zapraszamy do tujestpraca.eu
 • Informacja o sytuacji wybranych zawodów

Nachrichten

 • KonkursMój wymarzony zawód

  15 października br. rozpoczęło się zbieranie prac od uczniów w organizowanym po raz szósty przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu konkursieMój wymarzony zawód”.  Tegoroczna edycja skierowana jest do UCZNIÓW TRZECICH KLAS GIMNAZJALNYCH oraz SIÓDMYCH I ÓSMYCH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. […]

  15 Oktober 2018 MEHR
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 2019

  Kujawsko-, decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 Oktober 2018 Jahr, otrzymało środki w wysokości 9 563 000 zł. Dodatkowo Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu otrzymał 134 000 zł na realizowanie zadań określonych w art. 69a ust. 2 […]

  12 Oktober 2018 MEHR
 • Aktivierung der Arbeitslosen im September 2018 Jahr

  Im September 2018 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 10 464 nowych bezrobotnych (die 10,2% więcej niż w miesiącu poprzednim, aber 14,5% mniej niż we wrześniu 2017 r.).

  11 Oktober 2018 MEHR
 • Biuletyn informacyjny – wrzesień 2018 Jahr

  Opublikowano Biuletyn Informacyjny WUP w Toruniu: „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” za wrzesień 2018 r. W Biuletynie wykorzystano dane ze Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy oraz informacje własne.

 • Targi Pracy w Chełmnie – 16 Oktober 2018 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie wraz z partnerami zaprasza na Targi Pracy, welche statt 16.10.2018 r. in Stunden. 10:00 - 13:00 w Kino RONDO przy ul. Dworcowej 23 w Chełmnie. W programie targów: Jobs, staży, praktyk. Sie sind herzlich eingeladen: […]

  10 Oktober 2018 MEHR
 • Spotkanie informacyjne z Agencją Zatrudnienia Pracuj – Polen, nr KRAZ 15480

  W ramach Europejskich Dni Pracodawców 2018, w Oddziale Zamiejscowym WUP we Włocławku odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielem Agencji Zatrudnienia Pracuj – Polen (nr KRAZ 15480), która poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach: Lagerarbeiter (komisjoner), Sprühen – praca na hali […]

  9 Oktober 2018 MEHR
 • Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawien September 2018 Jahr

  Liczba bezrobotnych Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 września 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 70 155 bezrobotnych.

  5 Oktober 2018 MEHR
 • Oferta Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego dla chcących założyć firmę jak i dla przedsiębiorców

  Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy – niekomercyjna instytucja założona przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – udziela firmom z regionu wsparcia poprzez dwojakie działania: niskooprocentowane pożyczki finansowe z funduszy unijnych, udostępnianie biur i infrastruktury w prowadzonych przez KPFP Regionalnych Inkubatorach Przedsiębiorczości (młodym firmom przysługują […]

  4 Oktober 2018 MEHR
 • Darmowy kurs angielskiego od podstaw w CIiPKZ w Bydgoszczy

  Zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego od podstaw (poziom A1). Kurs będzie odbywał się w bydgoskim Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, przy ul. I. Paderewski 26 w Bydgoszczy. Adresatami kursu mogą być osoby, które nigdy nie miały […]

  3 Oktober 2018 MEHR

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung