The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Newsletter

Loading...Loading...
Sign up, here to receive notifications of news from the Provincial Labour Office

Probe

Jakich informacji jest za mało lub brakuje na stronie? Dotyczących zakresu:

 • Aktualne projekty realizowane w ramach Funduszy Europejskich.
 • Konkurs w ramach Poddziałania 8.5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Zapraszamy do tujestpraca.eu
 • Informacja o sytuacji wybranych zawodów
 • Rynek Pracy pod Lupą

News

 • Załóż firmę i zainwestuj w swój rozwój! – Spotkanie informacyjne

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu oraz Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Toruniu serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Załóż firmę i zainwestuj w swój rozwój”. Spotkanie odbędzie się 27 September 2017 r., godz. 10.00-14.00 w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Toruniu, st. […]

  21 September 2017 more
 • Konkurs dla gimnazjalistów 2017 r.

  DRODZY UCZNIOWIE!   Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w dniach od 16.10.2017 r. do 06.11.2017 r.,  po raz kolejny organizuje KONKURS DLA GIMNAZJALISTÓW! Zadaniem konkursowym będzie przesłanie do WUP w Toruniu za pomocą formularza internetowego (dostępnego na stronie www.wup.torun.pl od […]

  19 September 2017 more
 • Narada z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy

  On 18 September 2017 r. odbyła się narada Dyrekcji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy, na której przedstawiono m.in.: projekt Kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków […]

 • Posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  On 18 September 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na spotkaniu został omówiony m.in. temat wdrażania przez WUP w Toruniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja […]

 • Nowa wersja SZOOP PO WER 2014-2020

  Please be advised, że 6 September 2017 r. została podpisana dziewiąta wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER).  Dokument zawiera między innymi informacje o podmiotach uprawnionych do aplikowania w konkursach, grupach docelowych oraz działaniach możliwych do realizacji. […]

  15 September 2017 more
 • Spotkanie informacyjne “Własna firma – pracujemy u siebie”

  Please be advised, że lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na spotkanie informacyjne “Własna firma – pracujemy u siebie“, dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Data i miejsce spotkania 22 September 2017 r. Grudziądz […]

 • Zapraszamy na spotkanie informacyjne “Własna firma – pracujemy u siebie”

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na spotkanie informacyjne “Własna firma – pracujemy u siebie”, dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Data i miejsce spotkania: 22 September 2017 r. Grudziądz w godz. […]

  13 September 2017 more
 • Activation of the unemployed in August 2017 r.

  In August 2017 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 10 278 nowych bezrobotnych (the 0,2% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 7,7% mniej niż w sierpniu 2016 roku).

 • Biuletyn informacyjny – sierpień 2017 r.

  Opublikowano Biuletyn Informacyjny WUP w Toruniu: „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” za sierpień 2017 r. W Biuletynie wykorzystano dane ze Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy oraz informacje własne.

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance