La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Sonde

Jakich informacji jest za mało lub brakuje na stronie? Dotyczących zakresu:

 • Konkurs – Mój wymarzony zawód
 • Nabór wniosków – Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
 • Konkurs dla szkół zawodowych
 • Aktualne projekty realizowane w ramach Funduszy Europejskich.
 • Zapraszamy do tujestpraca.eu
 • Informacja o sytuacji wybranych zawodów

Nouvelles

 • Concurrence “Mój wymarzony zawód

  15 października br. rozpoczęło się zbieranie prac od uczniów w organizowanym po raz szósty przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu konkursieMój wymarzony zawód”.  Tegoroczna edycja skierowana jest do UCZNIÓW TRZECICH KLAS GIMNAZJALNYCH oraz SIÓDMYCH I ÓSMYCH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. […]

  15 Octobre 2018 PLUS DE
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 2019

  Województwo kujawsko-pomorskie, decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 Octobre 2018 année, otrzymało środki w wysokości 9 563 000 zł. Dodatkowo Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu otrzymał 134 000 zł na realizowanie zadań określonych w art. 69a ust. 2 […]

  12 Octobre 2018 PLUS DE
 • Aktywizacja bezrobotnych we wrześniu 2018 année

  We wrześniu 2018 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 10 464 nowych bezrobotnych (la 10,2% więcej niż w miesiącu poprzednim, d'un 14,5% mniej niż we wrześniu 2017 r.).

  11 Octobre 2018 PLUS DE
 • Biuletyn informacyjny – wrzesień 2018 année

  Opublikowano Biuletyn Informacyjny WUP w Toruniu: „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” za wrzesień 2018 r. W Biuletynie wykorzystano dane ze Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy oraz informacje własne.

 • Targi Pracy w Chełmnie – 16 Octobre 2018 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie wraz z partnerami zaprasza na Targi Pracy, qui aura lieu 16.10.2018 r. en heures. 10:00 - 13:00 w Kino RONDO przy ul. Dworcowej 23 w Chełmnie. W programie targów: Offres d'emploi, staży, praktyk. Serdecznie zapraszamy: […]

  10 Octobre 2018 PLUS DE
 • Spotkanie informacyjne z Agencją Zatrudnienia Pracuj – Pologne, nr KRAZ 15480

  W ramach Europejskich Dni Pracodawców 2018, w Oddziale Zamiejscowym WUP we Włocławku odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielem Agencji Zatrudnienia Pracuj – Pologne (nr KRAZ 15480), która poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach: magasinier (komisjoner), lakiernik – praca na hali […]

  9 Octobre 2018 PLUS DE
 • Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim we wrześniu 2018 année

  Liczba bezrobotnych Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 września 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 70 155 bezrobotnych.

  5 Octobre 2018 PLUS DE
 • Oferta Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego dla chcących założyć firmę jak i dla przedsiębiorców

  Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy – niekomercyjna instytucja założona przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – udziela firmom z regionu wsparcia poprzez dwojakie działania: niskooprocentowane pożyczki finansowe z funduszy unijnych, udostępnianie biur i infrastruktury w prowadzonych przez KPFP Regionalnych Inkubatorach Przedsiębiorczości (młodym firmom przysługują […]

  4 Octobre 2018 PLUS DE
 • Darmowy kurs angielskiego od podstaw w CIiPKZ w Bydgoszczy

  Zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego od podstaw (poziom A1). Kurs będzie odbywał się w bydgoskim Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, przy ul. I. Paderewski 26 w Bydgoszczy. Adresatami kursu mogą być osoby, które nigdy nie miały […]

  3 Octobre 2018 PLUS DE

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale