La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Bulletin

ChargementChargement
Signer, ici pour recevoir des notifications de nouvelles de la Direction Provinciale du Travail

Sonde

Jakich informacji jest za mało lub brakuje na stronie? Dotyczących zakresu:

 • Aktualne projekty realizowane w ramach Funduszy Europejskich.
 • Konkurs w ramach Poddziałania 8.5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Zapraszamy do tujestpraca.eu
 • Informacja o sytuacji wybranych zawodów
 • Rynek Pracy pod Lupą

Nouvelles

 • Załóż firmę i zainwestuj w swój rozwój! – Spotkanie informacyjne

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu oraz Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Toruniu serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Załóż firmę i zainwestuj w swój rozwój”. Spotkanie odbędzie się 27 Septembre 2017 r., godz. 10.00-14.00 w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Toruniu, RUCHE. […]

  21 Septembre 2017 PLUS DE
 • Konkurs dla gimnazjalistów 2017 r.

  DRODZY UCZNIOWIE!   Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w dniach od 16.10.2017 r. faire 06.11.2017 r.,  po raz kolejny organizuje KONKURS DLA GIMNAZJALISTÓW! Zadaniem konkursowym będzie przesłanie do WUP w Toruniu za pomocą formularza internetowego (dostępnego na stronie www.wup.torun.pl od […]

  19 Septembre 2017 PLUS DE
 • Narada z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy

  Sur 18 Septembre 2017 r. odbyła się narada Dyrekcji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy, na której przedstawiono m.in.: projekt Kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków […]

 • Posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Sur 18 Septembre 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na spotkaniu został omówiony m.in. temat wdrażania przez WUP w Toruniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja […]

 • Nowa wersja SZOOP PO WER 2014-2020

  S'il vous plaît noter, że 6 Septembre 2017 r. została podpisana dziewiąta wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER).  Dokument zawiera między innymi informacje o podmiotach uprawnionych do aplikowania w konkursach, grupach docelowych oraz działaniach możliwych do realizacji. […]

  15 Septembre 2017 PLUS DE
 • Spotkanie informacyjneWłasna firmapracujemy u siebie

  S'il vous plaît noter, że lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na spotkanie informacyjneWłasna firmapracujemy u siebie“, dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Data i miejsce spotkania 22 Septembre 2017 r. Grudziądz […]

 • Zapraszamy na spotkanie informacyjneWłasna firmapracujemy u siebie

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na spotkanie informacyjneWłasna firmapracujemy u siebie”, dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Data i miejsce spotkania: 22 Septembre 2017 r. Grudziądz w godz. […]

  13 Septembre 2017 PLUS DE
 • Activation des chômeurs en Août 2017 r.

  En Août 2017 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 10 278 nowych bezrobotnych (la 0,2% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 7,7% mniej niż w sierpniu 2016 roku).

 • Biuletyn informacyjny – sierpień 2017 r.

  Opublikowano Biuletyn Informacyjny WUP w Toruniu: „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” za sierpień 2017 r. W Biuletynie wykorzystano dane ze Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy oraz informacje własne.

Sélection

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale