Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Nachrichten RSS

Nachrichten

 • Aktywizacja bezrobotnych w kwietniu 2018 Jahr

  W kwietniu 2018 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 9170 nowych bezrobotnych (die 4,3% mniej niż w miesiącu poprzednim, aber 0,4% więcej niż w kwietniu 2017 r.).

  17 Mai, 2018 MEHR
 • Biuletyn informacyjny – kwiecień 2018 Jahr

  Opublikowano Biuletyn Informacyjny WUP w Toruniu: „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” za kwiecień 2018 r. W Biuletynie wykorzystano dane ze Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy oraz informacje własne.

  17 Mai, 2018 MEHR
 • Spotkanie informacyjno-szkoleniowe.

  W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia” RPO WK-P Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym […]

  16 Mai, 2018 MEHR
 • Spotkanie informacyjne dotyczące Makroregionów.

  Sehr geehrte Damen und Herren,, W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Makroregionów 1,2,3 pt. Podmiotowy System Finansowania oraz Baza Usług Rozwojowych – zasady funkcjonowania i korzyści, które odbędzie się w Poznaniu 23 maja 2018 r. w Hotelu Mercure Poznań Centrum, BIENENSTOCK. Roosevelta 20, 60-829 Poznań (sala Cantata+Menuet, […]

  15 Mai, 2018 MEHR
 • Środki z rezerwy Funduszu Pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego

  Auf 11 Mai 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił drugi nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W ramach ogłoszonego […]

  14 Mai, 2018 MEHR
 • Środki z rezerwy KFS na 2018 r.

  Kujawsko-, decyzją Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 Mai 2018 Jahr, otrzymało środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 1 120 400 zł. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej określiło także priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS w […]

  11 Mai, 2018 MEHR

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung