Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Nachrichten RSS

Nachrichten

 • Bezpłatne warsztaty : “Odkrywanie własnego potencjału zawodowego

  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy zaprasza. Jeżeli chcesz: lepiej poznać siebie, swoje atuty zawodowe, sprecyzować, w jakich obszarach zawodowych mógłbyś efektywnie funkcjonować, pogłębić samoświadomość, dostrzec nowe perspektywy zawodowe.  przyjdź na bezpłatne warsztaty ODKRYWANIE WŁASNEGO POTENCJAŁU ZAWODOWEGO 26 […]

  18 September, 2018 MEHR
 • Biuletyn informacyjny – sierpień 2018 Jahr

  Opublikowano Biuletyn Informacyjny WUP w Toruniu: „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” za sierpień 2018 r. W Biuletynie wykorzystano dane ze Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy oraz informacje własne.

  13 September, 2018 MEHR
 • Zapraszamy na konferencję prezentującą wyniki badaniaBilans Kapitału Ludzkiego

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński zapraszają na konferencję prezentującą wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Spotkanie odbędzie się 18 września o godz. 10:00 (rejestracja od godz. 09:30) in Toruń (miejsce: Hotel Mercure, BIENENSTOCK. Kraszewskiego 1-3, Torun). Bilans Kapitału Ludzkiego […]

  11 September, 2018 MEHR
 • Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

  W dniu 4 września 2018 r. odbyło się drugie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP) in 2018 r. i zarazem ostatnie w kadencji 2014-2018. Na obradach zaopiniowano: projekt kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków […]

  5 September, 2018 MEHR

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung