Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Nachrichten RSS

Nachrichten

 • Biuletyn informacyjny – czerwiec 2018 Jahr

  Opublikowano Biuletyn Informacyjny WUP w Toruniu: „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” za czerwiec 2018 r. W Biuletynie wykorzystano dane ze Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy oraz informacje własne.

  13 Juli, 2018 MEHR
 • Informacja po spotkaniu dla magazynierów w Niemczech

  Auf 6 Juli 2018 r. w Oddziale Zamiejscowym WUP we Włocławku odbyło się spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z właścicielem Agencji Zatrudnienia PracujPolska – z siedzibą we Włocławku, nr KRAZ 15480 dotyczące możliwości podjęcia […]

  9 Juli, 2018 MEHR
 • Informacja po spotkaniu z Agencją Zatrudnienia FlexHR – nr KRAZ: 9172

  Auf 4 Juli 2018 r. we włocławskim Oddziale Zamiejscowym WUP w Toruniu odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z Agencją Zatrudnienia FlexHR z Torunia – nr KRAZ 9172, rekrutującą dla Kongsberg Automotive z siedzibą Pikutkowo 37A, 87-880 Brześć Kujawski (powiat włocławski). […]

  9 Juli, 2018 MEHR
 • Praca dla magazyniera w Niemczech

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy na terenie Niemiec na stanowisku magazyniera (komisjonera). Spotkanie  informacyjne z przedstawicielem Agencji Zatrudnienia Pracuj – Polen (nr KRAZ 15480) odbędzie się 6 Juli 2018 r. o godz. 10.00 w Oddziale Zamiejscowym WUP we Włocławku, BIENENSTOCK. […]

  2 Juli, 2018 MEHR

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung