The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

News RSS

News

 • Rekrutacja do pracy w Holandii przy zbiorze pieczarek

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu poszukuje chętne osoby tj. kobiety, mężczyźni oraz pary do pracy na stanowiskach:       zbieracz pieczarek – PRACA BEZ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA       pakowacz pieczarek – PRACA BEZ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA      pracownik […]

  15 June, 2018 more
 • Biuletyn informacyjny – maj 2018 year

  Opublikowano Biuletyn Informacyjny WUP w Toruniu: „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” za maj 2018 r. W Biuletynie wykorzystano dane ze Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy oraz informacje własne.

  13 June, 2018 more
 • Przetarg nieograniczony DZ.RI.231-2/2018

  Postępowanie 5 częściowe, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przedłużenie serwisu i wsparcia technicznego dla macierzy dyskowej EMC, przedłużenie licencji i subskrypcji dla oprogramowania antywirusowego Trend Micro Officescan, przedłużenie wsparcia technicznego dla systemu LANDesk oraz dla platformy vmware, przedłużenie licencji […]

  11 June, 2018 more
 • Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 year

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował analizę pt. „Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 year ", której celem było przedstawienie najważniejszych cech  osób długotrwale bezrobotnych pozostających w rejestrach powiatowych urzędów pracy.

  11 June, 2018 more

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance