The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

News RSS

News

 • Wykaz zawodów refundowanych

  The Official Journal of the Province of Bydgoszcz on 6 April 2018 r.  pod poz. 1977 została opublikowana uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 brard 2018 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na […]

  20 April, 2018 more
 • Podpisanie porozumień w ramach programów regionalnych

  On 16 April 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu podpisane zostały porozumienia w sprawie realizacji programów regionalnych pn. „Wiek naszym atutem – II edycja” oraz „Łagodzenie skutków nawałnicy z 2017 year ". Na realizację programu pn. „Wiek […]

  17 April, 2018 more
 • Aktywizacja bezrobotnych w marzec 2018 year

  In March 2018 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 9586 nowych bezrobotnych (the 7,1% więcej niż w miesiącu poprzednim, but 11,7% mniej niż w marcu 2017 r.).

  16 April, 2018 more
 • Biuletyn informacyjny – marzec 2018 year

  Opublikowano Biuletyn Informacyjny WUP w Toruniu: „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” za marzec 2018 r. W Biuletynie wykorzystano dane ze Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy oraz informacje własne.

  16 April, 2018 more
 • Informacja w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż w ramach II tury konkursu otwartego nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 żaden ze złożonych wniosków o dofinansowanie nie spełnił wymagań minimalnych, aby otrzymać dofinansowanie. Załącznik: Lista członków Komisji Oceny Projektów

  13 April, 2018 more
 • Relacja z IX Międzynarodowych Targów Pracy

  On 12 April 2018 r. w Toruniu odbyły się IX Międzynarodowe Targi Pracy, organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Wydarzenie miało miejsce w Hotelu Bulwar. W targach  udział wzięło 44 wystawców z kraju i zagranicy, w tym pracodawcy, agencje […]

  13 April, 2018 more
 • Zmiany w regulaminie konkursu POWER

  Please be advised, że w dniu 10 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wprowadził zmiany w regulaminie konkursu POWR.01.02.02-IP.23-04-002/16. Zmiany dotyczą możliwości wydłużenia okresu realizowanych projektów. Szczegółowy zakres zmian znajduje się w dokumencie „Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu

  11 April, 2018 more

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance