The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

News RSS

News

 • Aktywizacja bezrobotnych w styczniu 2019 year

  W styczniu 2019 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 11 644 nowych bezrobotnych (the 18,6% więcej niż w miesiącu poprzednim, but 5,7% mniej niż w styczniu 2018 year).

  13 February, 2019 more
 • Biuletyn informacyjny – styczeń 2019 year

  Opublikowano Biuletyn Informacyjny WUP w Toruniu: „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” za styczeń 2019 r. W Biuletynie wykorzystano dane ze Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy oraz informacje własne.

  13 February, 2019 more
 • Podpisano kolejne umowy w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18

  Please be advised, iż w okresie 09.01-05.02.2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał kolejnych 5 umów o dofinansowanie projektów konkursowych na łączną kwotę 4 026 796,90 zł w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego […]

  8 February, 2019 more
 • Rozmowy kwalifikacyjne – praca sezonowa w Hiszpanii

  Uprzejmie informujemy o naborze do pracy przy zbiorach truskawek w Hiszpanii. Rekrutację w ramach sieci EURES prowadzi firma Masia Ciscar. Pracodawca oferuje 300 miejsc pracy, transport do Hiszpanii i bezpłatne zakwaterowanie. Nie jest wymagana znajomość języka obcego ani doświadczenie. Zachęcamy […]

  31 January, 2019 more

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance