The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

News RSS

News

 • Aktywizacja bezrobotnych w listopadzie 2018 year

  W listopadzie 2018 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 9839 nowych bezrobotnych (the 4,5% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 13,6% mniej niż w listopadzie 2017 r.).

  14 December, 2018 more
 • Biuletyn informacyjny – listopad 2018 year

  Opublikowano Biuletyn Informacyjny WUP w Toruniu: „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” za listopad 2018 r. W Biuletynie wykorzystano dane ze Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy oraz informacje własne.

  14 December, 2018 more
 • Lista projektów PUP wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.1 RPO WK-P

  Please be advised, że w dniu  7 grudnia 2018 r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy – projekty pozakonkursowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata […]

  10 December, 2018 more
 • Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

  On 6 December 2018 r. odbyło się drugie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy kadencji 2018-2022 (WRRP) in 2018rr. Na obradach zaopiniowano: • zmianę Planu wydatków Funduszy Pracy na 2018 rok Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, • Plan wydatków […]

  10 December, 2018 more

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance