La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nouvelles RSS

Nouvelles

 • Lista projektów PUP wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.1 RPO WK-P

  S'il vous plaît noter, że w dniu  7 grudnia 2018 r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracyprojekty pozakonkursowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata […]

  10 Décembre, 2018 PLUS DE
 • Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

  Sur 6 Décembre 2018 r. odbyło się drugie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy kadencji 2018-2022 (WRRP) à 2018 r. Na obradach zaopiniowano: • zmianę Planu wydatków Funduszy Pracy na 2018 rok Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, • Plan wydatków […]

  10 Décembre, 2018 PLUS DE

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale