Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Provincial Ausschuss. Zivildienst drucken

Provincial Ausschuss. Zivildienst

Provincial Ausschuss. Zivildienst

Zgodnie z art. 1 Stück 8 lit b ww Ustawy
W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

 • sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w art. 4 Absatz. 2, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • wstępnym przeznaczeniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w art. 4 Absatz. 2, oraz przyjęciem wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;

Oznacza to, iż podczas kwalifikacji wojskowej osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej ma prawo złożyć wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej.

Osoba, której wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie przez Komisję Wojewódzką ds. Służby Zastępczej w Toruniu nie będzie mogła być jednak skierowana do jej odbycia ze względu na zawieszenie obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej a tym samym jej form zastępczych.

Skierowanie osoby, która zostanie przeznaczona do służby zastępczej będzie możliwe tylko w przypadku odwieszenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej, a tym samym jej alternatywnej formy jaką jest służba zastępcza.

Co to jest służba zastępcza i w jakich przypadkach mozna się o nią ubiegać.

Zasady przeznaczenia do służby zastępczej określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz.. Sie. Nein. 223, Artikel. 2217 mit anschließendem. zm.). O służbę zastępczą mogą ubiegać się osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej, którym przekonania religijne bądź wyznawane zasady moralne nie pozwalają na pełnienie tej służby.
Służbę zastępczą odbywa się w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz w organizacjach pożytku publicznego. W ramach służby zastępczej poborowi mogą wykonywać prace na rzecz ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi lub bezdomnymi oraz na rzecz administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości.

Gdzie można załatwić sprawy dotyczące służby zastępczej:

w Wydziale Pośrednictwa Pracy WUP w Toruniu, BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, osoba kontaktowa:

Elizabeth Giersz, so. 56 669-39-05 , E-Mail: elzbieta kropka giersz małpa wup kropka torun kropka pl

Parter, Zimmer Nr. 103. Godziny urzędowania od 7.30 do 15.30

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung