The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Konkurs dla gimnazjalistów 2016 r. print

Konkurs dla gimnazjalistów 2016 r.

Konkurs dla gimnazjalistów 2016 r.

DRODZY UCZNIOWIE!

Nadszedł czas na ogłoszenie wyników tegorocznego konkursu na temat Jak wyobrażasz sobie pracę w wymarzonym zawodzie?”. Otrzymaliśmy zgłoszenia od 201 uczniów of 63 gimnazjów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Dziękujemy dyrektorom szkół, nauczycielom, pedagogom oraz rodzicom uczniów, którzy wspierali gimnazjalistów w sformułowaniu ich planów dotyczących przyszłego zawodu. Przez miesiąc Jury wnikliwie czytało prace w celu wyłonienia 10 laureatów oraz 10 wyróżnionych.

Nagrody w postaci tabletów dla laureatów oraz pamięci USB dla wyróżnionych zostały przekazane za pośrednictwem ich szkół do 31 January 2017 r.

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie dziękujemy i trzymamy kciuki za ich dalsze plany edukacyjne i zawodowe!

Lista laureatów oraz wyróżnionych w konkursie znajduje się w poniższej notatce.

Notatka z podsumowania konkursu

Notatka z przekazania nagród

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance