The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Konkurs dla gimnazjalistów 2017 r. print

Konkurs dla gimnazjalistów 2017 r.

Konkurs dla gimnazjalistów 2017 r.

DRODZY UCZNIOWIE!

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zakończył przyjmowanie zgłoszeń w ramach Konkursu dla gimnazjalistów na temat: “Jak wyobrażasz sobie pracę w wymarzonym zawodzie?”. 

Po burzliwych naradach Jury wybrało 15 laureatów oraz 15 wyróżnionych.

Lista zwycięzców wraz z informacją podsumowującą Konkurs dla gimnazjalistów w 2017 roku znajduje się w notatce z konkursu. Nagrody zostaną przekazane uczniom za pośrednictwem placówek edukacyjnych do dnia 31 January 2018 year.

Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pedagogom dziękujemy za udział i zaangażowanie
w Konkursie i życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym i zawodowym.

Notatka z podsumowania konkursu

Notatka z przekazania nagród

 

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance