The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Konkurs dla gimnazjalistów 2017 r. print

Konkurs dla gimnazjalistów 2017 r.

Konkurs dla gimnazjalistów 2017 r.

DRODZY UCZNIOWIE!

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zakończył przyjmowanie zgłoszeń w ramach Konkursu dla gimnazjalistów na temat: “Jak wyobrażasz sobie pracę w wymarzonym zawodzie?”. 

Po burzliwych naradach Jury wybrało 15 laureatów oraz 15 wyróżnionych.

Lista zwycięzców wraz z informacją podsumowującą Konkurs dla gimnazjalistów w 2017 roku znajduje się w notatce z konkursu. Nagrody zostaną przekazane uczniom za pośrednictwem placówek edukacyjnych do dnia 31 January 2018 year.

Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pedagogom dziękujemy za udział i zaangażowanie
w Konkursie i życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym i zawodowym.

Notatka z podsumowania konkursu

Attachments

How would you rate this page?

Featured

  • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
    Equal opportunities in the labor market for people 50+
  • Sieć Europejskich Ofert Pracy
    European Network Job
  • Główny Urząd Statystyczny
    Central Statistical Office
  • Instrument Szybkiego Reagowania
    Rapid Response Instrument
  • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
    Registry operators of employment agencies
  • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
    Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  • Państwowa Inspekcja Pracy
    National Labour Inspectorate
  • Kapitał Ludzki
    Human Capital
  • powroty.gov.pl
    powroty.gov.pl
  • Praca w WUP Toru
    Course work in the VLO
  • Publiczne służby zatrudnienia
  • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
    Register of Training Institutions
  • Rynek Pracy pod Lupą
    Labour Market at Lupa
  • Zielona Linia
    The Green Line
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    Social Insurance