La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Konkurs dla gimnazjalistów 2017 r. imprimer

Konkurs dla gimnazjalistów 2017 r.

Konkurs dla gimnazjalistów 2017 r.

DRODZY UCZNIOWIE!

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zakończył przyjmowanie zgłoszeń w ramach Konkursu dla gimnazjalistów na temat: “Jak wyobrażasz sobie pracę w wymarzonym zawodzie?”. 

Po burzliwych naradach Jury wybrało 15 laureatów oraz 15 wyróżnionych.

Lista zwycięzców wraz z informacją podsumowującą Konkurs dla gimnazjalistów w 2017 roku znajduje się w notatce z konkursu. Nagrody zostaną przekazane uczniom za pośrednictwem placówek edukacyjnych do dnia 31 Janvier 2018 année.

Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pedagogom dziękujemy za udział i zaangażowanie
w Konkursie i życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym i zawodowym.

Notatka z podsumowania konkursu

Notatka z przekazania nagród

 

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale