Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Kontakt Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego drucken

Kontakt Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego

Kontakt Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego

Landesarbeitsamt in Toruń
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

tel.: 56 669-39-74
56 669-39-55
56 669-39-68
E-Mail: wup małpa wup kropka torun kropka pl

Punkt Informacyjny EFS

tel.: 56 669-39-39
56 669-39-84
E-Mail: promocja małpa wup kropka torun kropka pl

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung