The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kontakt Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego print

Kontakt Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego

Kontakt Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego

Regional Labour Office in Toruń
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

tel.: 56 669-39-74
56 669-39-55
56 669-39-68
e-mail: wup małpa wup kropka torun kropka pl

Punkt Informacyjny EFS

tel.: 56 669-39-39
56 669-39-84
e-mail: promocja małpa wup kropka torun kropka pl

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance